Заштита потрошача Крушевац

Организација потрошача Крушевац je независно, невладино и нестраначко удружење основано 2004. године са седиштем у Крушевцу, центру Расинског округа, у области остваривања циљева заштите потрошача путем активности на пољу информисања и унапређења знања потрошача о њиховим правима и начинима остваривања тих права. Основни подаци:

Права потрошача

Члан 1) („Закон о заштити потрошача“, објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 88/2021 од 11.09.2021. године, ступио је на снагу 19.09.2021.године, а примењује се од 20. децембра 2021. године, осим одредаба чл. 149-169, који се примењују по истеку шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 2) („Закон о заштити потрошача“ „Службени Гласнику РС“, бр. 88/2021 од 11.09.2021. године, а примењује се од 20.децембра 2021. године)

1. ПРАВО НА ЗАДОВОЉЕЊЕ ОСНОВНИХ ПОТРЕБА

Право на задовољење основних потреба подразумева доступност најнужнијих производа и услуга: хране, одеће и обуће, стамбеног простора, здравствене заштите, образовања и хигијене.

2. ПРАВО НА СИГУРНОСТ

Право на сигурност подразумева заштиту од производа, производних процеса и услуга штетних по живот и здравље.

3. ПРАВО НА ИНФОРМИСАНОСТ

Право на информисаност подразумева располагање чињеницама од значаја за правилан избор и заштиту од непоштене рекламе, или од ознака на производима који могу да доведу у заблуду.

4. ПРАВО НА ИЗБОР

Право на избор подразумева могућност избора између више производа и услуга, по приступачним ценама и уз гарантовано добар квалитет.

5. ПРАВО ДА СЕ ЧУЈЕ ГЛАС ПОТРОШАЧА

Право на задовољење основних потреба подразумева доступност најнужнијих производа и услуга: хране, одеће и обуће, стамбеног простора, здравствене заштите, образовања и хигијене.

6. ПРАВО НА ОБЕШТЕЋЕЊЕ

Право на обештећење подразумева добијање праведне накнаде за лажно приказивање својстава производа и услуга, неквалитетну робу или незадовољавајуе услуге.Право на обештећење подразумева добијање праведне накнаде за лажно приказивање својстава производа и услуга, неквалитетну робу или незадовољавајуе услуге.

7. ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ

Право на образовање подразумева стицање знања и способности потребних за правилан и поуздан избор производа и услуга, уз свест о одговорностима и основним правима потрошача и начинима како се иста могу остваривати.

8. ПРАВО НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Право на здраву животну средину подразумева живот и рад у окружењу које не представља претњу здрављу садашњих и будућих поколења.

О нама, шта ми радимо & ко смо ми

Организација окупља потрошаче разних стручних профила и старосне доби који су мотивисани изазовом да се баве заштитом потрошача која је свакодневна и масовна, јер, колико становника - толико потрошача, која је динамична и одсликава ефекте наглог развоја технологије коју промене законских прописа не успевају увек у стопу да прате.

Решавање проблема

Брзо и ефикасно решавање конфликта.

24/6 на располагању

Сваким радним даном од 9 до 15.

Од чланова - активиста се, неретко, поред знања и способности, захтева одлучност, спремност и храброст да се „ухвате у коштац“ и стану у одбрану слабије стране, што нимало није лако у друштвеним околностима у којима удружење остварује своје циљеве.

Партнери са којима сарађујемо

Република Србија броји око 7 милиона потрошача. Град Крушевац је седиште Расинског управног округа и седиште Организације потрошача Крушевац. Расински округ броји око 260.000 потрошача.

 • Javno komunualno preduzece Krusevac

  Јавно комунално пред.

  Крушевац
 • Poslovni centar Krusevac

  Пословни центар

  Крушевац
 • Jugo prevoz Krusevac logo

  Југо превоз

  Крушевац
 • JKP Vodovod Krusevac logo

  ЈКП Водовод

  Крушевац
 • JKP toplana Krusevac

  ЈКП Градска топлана

  Крушевац
 • JKSP Komstan logo

  ЈКСП Комстан

  Трстеник